2013-2014 yılı hububat alım fiyatları açıklandı

Ülkemizde geçen yıl hasat 10 Mayıs’ta başlamış, hasatla birlikte piyasalar yakından takip edilerek, piyasa fiyatlarının düşmeye başlamasıyla birlikte 18 Haziran’da müdahale alım fiyatları açıklanmıştır. TMO, 2012 yılında 311 alım noktasında aldığı 1.634.000 ton buğday karşılığında üreticilere 1 milyar 37 milyon TL ödeme yapmıştır. Ayrıca 149.000 ton da buğday emanet alımı gerçekleştirmiştir.

Geçtiğimiz yıl üretilen buğday, ülkemiz ihtiyacının üzerinde olduğu için arz fazlası miktardan 240.000 tonu geçtiğimiz ay içerisinde TMO tarafından ihraç edilmiştir. Yeni hasat dönemi nedeniyle ara verilen arz fazlası ürün ihracatına, hasat sonrasında devam edilecektir.

TMO bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğu Gönüllü Ofis Dostu Projesi kapsamında, ülke genelinde 37.500 köyde belirlediği üreticilerle ekiliş döneminden bugüne kadar bire bir görüşerek; ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda çiftçilerin bilgilerine başvurmuş, bu suretle elde edilen verileri de alım politikalarının oluşturulmasında dikkate almıştır.

Ülkemizde 2013 yılı hasatı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle geçen yıla göre daha erken başlamıştır. Hasat; arpada 30 Nisan’da Şanlıurfa’da, buğdayda ise 10 Mayıs’ta Adana’da başlamıştır.

Türkiye genelinde hasat dün itibariyle arpada % 10.3′e, buğdayda ise % 7.2′ye ulaşmış olup artarak devam etmektedir.

Hasatın ilk başladığı günden itibaren TMO, üreticilerimize depolama imkânı sağlamak amacıyla 20 Mayıs 2013 tarihinde taahhütname ile ürün alımlarına başlamıştır.

Hasatın başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO müdahale politikaları şekillendirilmiştir.

Bu yıl hububat alımlarında izlenecek politikalar şunlardır;

 

 1. TMO bu yıl tüm Türkiye’de 290 noktada alım faaliyeti gösterecektir.
 2. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.
 3. Ürünlerini taahhütname karşılığında TMO’ya teslim eden üreticiler, yarından itibaren 10 gün içerisinde ürünlerini; geri çekebilecek, emanete bırakabilecek veya TMO’ya satabileceklerdir
 4. Ürünlerini taahhütname karşılığında TMO’ya teslim eden tüccar ve sanayiciler ise yarından itibaren 10 gün içerisinde ürünlerini geri çekebilecek veya emanete bırakabileceklerdir.
 5. Ürünler, bu yıl da fiziksel analizlerin yanında, kimyasal analiz değerlerine göre fiyatlandırılacak ve kalitesine göre sınıflandırılarak depolanacaktır. 
  2011 yılında “Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et” sloganıyla başlattığımız Proteine Dayalı Alım Sistemi ile ürünlerin kalitesinde artış sağlanmıştır.
  Toprak Mahsulleri Ofisince 2011 yılında alımı yapılan ekmeklik buğdayların ortalama protein oranı % 11,7 iken 2012 yılında bu oran ortalama % 12,9′a yükselmiştir.
  2013 yılında hasatın devam ettiği yörelerde ekmeklik buğdayların protein oranının geçen yıl seviyelerinde, süne oranının ise geçen yıldan çok daha düşük olduğu gözlenmektedir. 
 6. 2012 yılında ilk kez uygulamaya konulan Kısmi Randevulu Alım Sistemi ile peşin alımlar randevulu ve randevusuz olarak, emanet alımlar ise tamamen randevulu olarak gerçekleştirilmiştir. Randevulu üreticiler ürünlerini sıra beklemeden aynı gün içerisinde, randevusuz üreticiler ise işyerlerinde sıraya girerek teslim edebilmişlerdir. 
  TMO uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek, üreticilerimizin işyerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla, hububat alımlarında 2013 yılında Tam Randevulu sisteme geçmektedir.
  Randevular, internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de yine internet üzerinden alınabilecektir.
 7. Alt yapısı uygun olan 16 borsada alım yapılmaya devam edilecektir.
 8. Geçtiğimiz yıl TMO alımları, söz konusu 16 borsanın bulunduğu yerlerde, sadece bu borsalar üzerinden yapılırken, bu yıl hem bu borsalar üzerinden hem de TMO işyerlerinde doğrudan yapılacaktır.
  Bu yolla, ürününü borsaya götürmeksizin doğrudan TMO’ya satmak isteyen üreticilere imkan sağlanmıştır.
 9. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.
 10. Emanet alımlar, geçici alım merkezleri hariç tüm depolara yapılacaktır.
 11. TMO, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Polatlı, Ahiboz ve Lüleburgaz’daki alımlarını lisanslı depolar üzerinden yapacaktır. Üreticiler, ürünlerini bu lisanslı depolara bırakmak suretiyle alacakları ürün senetlerini, bugün açıklanan fiyatlar üzerinden 30 Nisan 2014 tarihine kadar TMO’ya satabileceklerdir.
 12. Ürününü lisanslı depolara bırakan üreticiler, ürün senedi vasıtasıyla lisanslı depoculuk şirketlerinin anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.
  Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler ise makbuz senedini kullanarak TMO’dan % 30 avans alabilecek, TMO’nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.
 13. Ürününü lisanslı depolara bırakan tüccar ve sanayiciler; ürün senedini kullanarak lisanslı depoculuk şirketlerinin anlaşmalı olduğu bankalardan, 
  Ürününü TMO depolarına emanete bırakan tüccar ve sanayiciler ise makbuz senedini kullanarak TMO’nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.
 14. Tüccarlar;
  Kendi deposunda bulundurduğu ürünlerini,
  TMO depolarına emanete bıraktığı ürünlerini,
  Üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla, 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren TMO’ya satabileceklerdir.
 15. Bu yıl ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.
 16. Ancak ürününü anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı ile teslim eden üreticilere, 30 gün yerine en geç 10 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

2012 yılında 665 TL/Ton olarak açıklanmış olan müdahale alım fiyatı;

2013 yılı için Anadolu Kırmızı Sert (AKS) Ekmeklik Buğday için Ton başına 720 TL olarak belirlenmiştir.

720 TL/Ton olarak açıklanan fiyat, % 11,5-12 oranında protein içeren buğdaylar için belirlenmiş olup, proteini % 13 ve üzerinde, süne oranı düşük olan kaliteli buğdaylarda ton başına 742 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Makarnalık Buğday alım fiyatı Ton başına 765 TL olarak belirlenmiştir.

765 TL/Ton olarak açıklanan fiyat, % 12-12,5 oranında protein içeren makarnalık buğdaylar için belirlenmiş olup, proteini % 13,5 ve üzerinde, süne oranı düşük olan kaliteli makarnalık buğdaylarda ton başına 788 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Diğer gruplardaki buğday alım fiyatları ise pariteye göre belirlenecektir.

Bu fiyatlara ilave olarak, Bakanlığımız tarafından ton başına 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemeleri yapılacaktır.

Buğday için ton başına 50 TL olan prim ödemesi, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için de yapılacaktır.

Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için belirlenmiş olan 720 TL/Ton müdahale alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen 123 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 843 TL/Tona yükselmektedir.

Makarnalık buğday için belirlenmiş olan 765 TL/Ton müdahale alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen 123 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 888 TL/Tona yükselmektedir.

TMO alım fiyatları belirlenirken; devir stoku, üretim miktarı, maliyet, iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon, refah payı ve üretimin sürdürülebilirliği dikkate alınmıştır.

Piyasa gereklilikleri dikkate alınarak, geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl, TMO’nun uygulayacağı satış fiyatlarının da açıklanması gerekli görülmüştür.

TMO, satışlarına 1 Kasım 2013 itibariyle başlayacak olup söz konusu tarih için AKS buğday satış fiyatı 810 TL/Ton olarak belirlenmiştir.

Hâlihazırda piyasalarda arz-talep-fiyat oluşumuna bakıldığında arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için bugün itibariyle müdahale alım fiyatı açıklanmasına ihtiyaç duyulmamakta olup, piyasadaki gelişmelere göre hareket edilecektir.

Bu yıl TMO tarafından randevusuz alım yapılmayacaktır.

TMO’ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için.

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,
Randevularını mutlaka almaları, 
Randevu alınan gün ürünlerini getirmeleri,
Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı ile alım noktalarına gelmeleri, gerekmektedir.

TMO, kendisine yönelecek ürünün tamamını satın alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi, TMO internet sitesinden ve TMO işyerlerinden alabileceklerdir.

Yeni hasat döneminin Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karapınar Hava Durumu

KONYA KONYA KONYA KONYA KONYA

Doviz Kuru

Satış
Alış
AUD
57.0000
1.9900
CAD
73.0000
1.9300
CHF
14.0000
2.4100
DKK
71.0000
0.3940
EUR
16.0000
2.9500
GBP
96.0000
3.5800
JPY
92.0000
2.0700
KWD
42.0000
7.5500
NOK
7.0000
0.3560
SAR
87.0000
0.5690
SEK
93.0000
0.3220
USD
72.0000
2.1300
Son Güncelleme15:30 - 04/22/2014

Üye Olun En Son, En Yeni Haberlerden İlk Siz Haberdar Olun.

Anket

Sayfamız Yenilendi. Beğendiniz mi?

View Results

Loading ... Loading ...